Doneren

Uw hulp is van harte welkom!

Als u de stichting wilt steunen, zijn uw giften en donaties van harte welkom. Alle giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, aangezien de stichting bij de belastingdienst is aangemeld als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wilt u meer weten over ANBI,  klik dan hier.

We hebben de volgende sponsormogelijkheden:

Individueel kinder-sponsorprogramma:

Het sponsorkind krijgt diverse basisvoorzieningen, zoals voedsel, onderwijs en evt. medische zorg. Het kind woont in een weeshuis of bij familie en gaat overdag naar school of een dagcentrum. Brieven schrijven is mogelijk. Samen met onze contactpersoon in Kenya zoeken we zorgvuldig naar de meest hulpbehoevende kinderen.
De bijdrage voor dit programma is € 29,50 per maand.

Eenmalig doneren:

U steunt ontwikkelingsprojecten voor de kinderen in de regio Rift Valley .U doneert éénmalig een bedrag aan Stichting Kenya Kinderen ten behoeve van één van de weeshuizen van de stichting. De hoogte van het donatiebedrag bepaalt u zelf. Uw bijdrage wordt gebruikt ter verbetering van de hygiëne, de opvang of de scholing van de weeskinderen.

Maandelijks of jaarlijks doneren:

U steunt ontwikkelingsprojecten voor de kinderen in de regio Rift Valley .U doneert maandelijks of jaarlijks een bedrag aan Stichting Kenya Kinderen ten behoeve van één van de weeshuizen van de stichting. De hoogte van het donatiebedrag bepaalt u zelf. Uw bijdrage wordt gebruikt ter verbetering van de hygiéne, de opvang of de scholing van de weeskinderen.

Projectsponsor:

U steunt ontwikkelingsprojecten voor de kinderen in de regio Rift Valley. In overleg met u bepalen we een project dat u in zijn geheel of deels gaat sponsoren. Alle projecten zijn ter verbetering van de opvang van de kinderen in de weeshuizen van Stichting Kenya Kinderen. Voorbeelden van enkele projecten zijn: nieuwe bedden, het slaan van een waterput, de bouw van een woonhuis voor de kinderen en het installeren van zonnecollectoren. Het benodigde bedrag wordt in overleg met u vastgesteld.

Vriend worden van de stichting

    Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over naar bankrekeningnummer NL38 RABO 0125 746 776 t.n.v. Stichting Kenya Kinderen o.v.v. uw naam.