Ons kindertehuis in Maai Mahiu

De start van ons eigen weeshuis

Na onze participatie in het AIC Children’s Home in Maai Mahiu is het tijd om een eigen weeshuis te exploiteren. In 2009 start de planning voor het opzetten van een eigen weeshuiscomplex. Een weeshuis dat meer gericht is op de opvang van kinderen op een meer kwalitatieve manier in plaats van gericht op kwantiteit, zoals al zoveel weeshuizen zijn ingericht. De kinderen hebben een ’thuis’ nodig, een plek waar zij veilig kunnen opgroeien, waar zij de aandacht krijgen die zij verdienen en waar zij zich kunnen ontwikkelen.

In 2010 kopen we 2 hectare grond, ongeveer 3 kilometer buiten het dorp Maai Mahiu. Hier moet ons weeshuis komen. Het plan is om op deze plek 5 huizen te bouwen, die elk plaats bieden aan maximaal 12 kinderen. In deze huizen wonen de kinderen samen met hun pleegmoeder en -vader. Net als in een groot gezin. Alle kinderen krijgen hier hun eigen bed op een gedeelde slaapkamer voor 4 kinderen. In de grote woonkamer eten de kinderen, maken zij hun huiswerk of doen zij spelletjes.

We vangen inmiddels 60 kinderen op

Eind 2010 wordt gestart met de bouw van het eerste huis. Het wordt een degelijk huis van steen, goed geventileerd en makkelijk schoon te houden. De materialen die voor de bouw worden gebruikt zijn van goede kwaliteit, zodat de onderhoudskosten laag blijven en het huis vele jaren mee gaat.

In april 2011 wordt dit eerste huis opgeleverd en verwelkomen we de eerste 12 kinderen, die door een social worker, samen met de children’s officer worden aangedragen. Grace, Eunice, Esther, Beth, Owen, Jane, Lucy, Loise, Peter, Jane, Donator en Hadson krijgen op het nieuwe kindertehuiscomplex ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’ een nieuw thuis.

Zoals gepland, volgt in de komende jaren, ieder jaar één nieuw woonhuis en groeit het kindertehuis jaarlijks met 12 kinderen. Eind 2014 wordt het laatste huis opgeleverd en hebben we ons doel gehaald. Er staan vijf mooie huizen, we vangen 60 kinderen op en de beoogde kwaliteit is behaald. Vanaf binnenkomst op het kindertehuis, zien we dat de kinderen zich positief ontwikkelen, ze stralen weer, ze mogen weer kind zijn en alle ellende vergeten die zij hebben meegemaakt.

Focus op zelfredzaamheid

Tussendoor wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van het kindertehuis in Maai Mahiu. Er wordt een simpele maar werkzame waterpijpleiding aangelegd om voldoende water bij Boreshate krijgen. Een tuinbouwproject wordt gestart om eigen groente te verbouwen en eventuele overproductie te verkopen. Een koeienstal wordt gebouwd en we kopen vijf koeien voor de melkproductie. Allemaal kleine projecten die zorgen voor verlaging van de jaarlijkse kosten en het leven op het complex verbeteren.

Ook educatie is belangrijk

Vanaf het begin zijn we ook een samenwerking aangegaan met een lokale privé-school: The Sacred Heartsschool. Dit om de kinderen een belangrijke basis voor hun onderwijs te bieden. Deze eerste jaren op de basisschool zijn erg belangrijk en door hierin te investeren, krijgen de kinderen van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’ de kans om het juiste niveau te halen voor het goedkopere vervolgonderwijs.