Sponsor een kind

Sponsor een individueel kind

Kosten: € 49,50 per maand

Hiervan betalen wij:

  • schoolkosten € 29,00 (Maai Mahiu Sacred Heart School)
  • onderdak en voeding € 17,00
  • een deel van de salarissen van het personeel kindertehuis € 3,50

In 2018 waren de gemiddelde kosten per kind € 68,00 per maand. Dat is inclusief schoolkosten, kosten kindertehuis, inclusief salarissen, medische zorg en vergunningen en belastingen. De sponsor heeft een persoonlijk sponsorschap met een kind en de mogelijkheid om schriftelijk contact te hebben. De sponsor ontvangt jaarlijks een update en één of meerdere brieven/tekeningen van ‘hun’ sponsorkind.