Waterproject

Duurzaam toegang tot schoon drinkwater

Regenseizoenen zijn voor ons Nederlanders heel normaal. Maar voor de inwoners van Maai Mahiu ligt dat totaal anders. De ligging van het dorp, aan de rand van een bergkam, zorgt voor weinig regen en dit veroorzaakt ernstige problemen. Inwoners kunnen amper in hun dagelijkse water behoefte voorzien en de economische ontwikkeling komt niet op gang. Als gevolg van het drinken van vervuild water zien we veel ziektes onder volwassenen en sterfte onder kinderen. Een vicieuze cirkel die maar moeilijk door de inwoners zelf te doorbreken is. Stichting Kenya Kinderen zet zich daarom samen met haar achterban in om schoon drinkwater te realiseren.

Gerealiseerd tot nu toe

In 2014 is er hydrologisch onderzoek gedaan naar mogelijke waterpunten rondom Maai Mahiu. Proefboringen zijn uitgevoerd en uiteindelijk hebben we boven op de berg (400 meter boven het dorp), de locatie gevonden voor een boorgat dat 40.000 liter water per dag geeft. Het boorgat is inmiddels gerealiseerd op 230 meter diepte in de berg én dit stuk land is aangekocht.

In 2019 is fase 1 van het waterproject afgerond en pompen we daadwerkelijk 40.000 liter water per dag op. Hiermee voorzien wij dagelijks ruim 3.000 mensen van schoon en veilig drinkwater. Wie allemaal?

  • 65 kinderen van het Weeshuis Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya
  • Wateruitgiftepunt bij het Boresha kindertehuis. Hier kunnen buren en mensen uit de verre omgeving water  halen
  • 2.000 leerlingen van de Ngeya basisschool
  • 200 patiënten per dag van het ziekenhuis
  • 500 leerlingen van de Sacred Heart school

 

Begin 2021 is de waterput volledig gereinigd. Verder is er een nieuwe pomp, inclusief kunststof buizen in de put geplaatst. Daardoor heeft het ijzerhoudende water geen invloed meer op deze buizen. Tevens zijn er zonnepanelen bij de waterput geplaatst en zijn we niet meer afhankelijk van het (onbetrouwbare) elektriciteitsnetwerk in de regio. Een ander groot voordeel is de kostenbesparing die dit met zich meebrengt.

 

Toekomst van het Maai Mahiu waterproject

Vanwege de grote vraag naar schoon, veilig en voldoende drinkwater willen we het waterproject uitbreiden. Een extra waterput, die aangesloten kan worden op de bestaande waterleiding die vanuit de bergen naar het dorp Maai Mahiu loopt, kan nog eens minimaal 30.000 liter water per dag opleveren, waardoor we de mogelijkheid krijgen om meerdere wateruitgiftepunten te realiseren.

Tevens zouden enkele ‘grootgebruikers’, zoals restaurants en (kleine) hotels een aansluiting kunnen krijgen. Deze commerciële gebruikers betalen dan een iets hogere prijs per liter, waardoor wij weer in de gelegenheid zijn om de onderhoudskosten van het waterproject te bekostigen.

 

 

Betalen voor water

Voor schoon drinkwater betalen de inwoners een klein bedrag. De inkomsten worden gebruikt voor onderhoud, reparaties op korte en lange termijn én kwaliteitscontroles.

Trust

We betrekken lokale ondernemers, dorpsbewoners en autoriteiten bij de aanleg, het onderhoud en de verkoop van water om een duurzaam watersysteem te ontwikkelen. Een speciale trust wordt opgezet die zorg draagt voor het beheer van het watersysteem. Op deze manier dragen we samen bij aan de gezondheid van de gemeenschap en de economische ontwikkeling van het gebied op de lange termijn.

Mede mogelijk gemaakt door:

Het waterproject wordt mede mogelijk gemaakt door: de gezamenlijke Rotaryclubs van de Veluwe, Wilde Ganzen, Aqua for All, Scholen uit de regio Noordwest Veluwe, deelnemers van Epe klimt voor Water, deelnemers van Epe fietst voor Water, Kenya Run, ZWO-project van de Protestantse kerken, het Nieuwjaarsconcert van Rotary Epe en Innerwheel Epe.

Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Epe Fietst Voor Water 2019

In 2018 is een groep fietsers gestart met de voorbereidingen voor ‘Epe Fietst Voor Water 2019’. Men fietste in een groene, bergachtige omgeving tussen thee- en koffieplantages, dwars door ongerepte natuurparken, maar ook door diverse dorpen en op hoogvlaktes met geweldige vergezichten over The Rift Valley. Er deden 32 fietsers mee; 26 mannen en zes vrouwen. Mooi detail? Er waren ook tien deelnemers van de partij die in 2015 aan de eerste editie van Epe Fietst Voor Water hebben meegedaan.